Tag : besan

ଆଜି ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଗରମାଗରମ ‘ବେସନ ଟୋଷ୍ଟ’

ENO Beuro
ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ରେଡ୍‌, ବେସନ, ଦହି, ସିମ୍‌ଲା ମିର୍ଚ୍ଚ, ଟମାଟୋ, ହଳଦି ପାଉଡର, ଧନିଆ ପାଉଡର, ଧନିଆ ପତ୍ର, ବେକିଂ ସୋଡା, ତେଲ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଲଙ୍କା ପାଉଡର,ଲୁଣ। ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More