Loading...

ଶୀତ ଚାରିମାସ ଚିଲିକାରେ ରହିବା ପରେ ଏବେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଘର ବାହୁଡ଼ା ଆରମ୍ଭ

ଶୀତ ଚାରିମାସ ଚିଲିକାରେ ରହିବା ପରେ ଏବେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଘର ବାହୁଡ଼ା ଆରମ୍ଭ

ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମଗ୍ର ଚିଲିକାରେ ୧୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ଶୀତ ଚାରିମାସ ଚିଲିକାରେ ରହିବା ପରେ ଏବେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଘର ବାହୁଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।