VASTU

ଶନିବାର ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କି ? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ

ENO Beuro
ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର । ନବଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଗ୍ରହ । ହିନ୍ଦୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶନିଦେବଙ୍କ ସୁଦୃଷ୍ଟି ପଡିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ରାଜଭୋଗ କରିପାରେ , ମାତ୍ର ତାଙ୍କ କୁଦୃଷ୍ଟି ପଡିଲେ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More