Tag : calamity in odisa

News

ଉଧେଇପାରୁନି ଓଡିଶା: ଦାଉ ସାଧୁଛି ପ୍ରକୃତି

Ratnamani Moharana
ଓଡିଶା ଦେଶର ସବୁଠୁ ବାତ୍ୟା ପ୍ରବଣ ରାଜ୍ୟ ୧୯୯୯ ମହାବାତ୍ୟା   ଓଡ଼ିଶାକୁ ଧ୍ଵସ୍ତ ସ୍ତୂପରେ ପରିଣୀତ କରିଥିଲା। ପୋକ ମାଛି ପରି ମଣିଷ ମାରି ପଡିଥିଲେ ଏ ମହାବାତ୍ୟାରେ। ଏହାପରେ ବି ଓଡିଶା ଉପରୁ