Tag Archives: Candel smoke dangorious for health

Archives

  • ମହମବତୀ ଧୂଆଁରୁ ଆମକୁ କେଉଁ ସବୁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ଜାଣନ୍ତ ?

    ଅନ୍ଧାରରେ ଆଲୋକ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଘରେ ମହମବତୀ ଲଗାଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ଏହି ମହମବତୀ ଆମ ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭେଇ ଦେଇ ପାରେ । ମହମବତୀ ଜଳିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇ ପାରେ କ୍ଷତିକାରକ । ମହମବତୀ ଧୂଆଁ ପାଇଁ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମହମବତୀ ବାସ୍ନାରୁ କେଉଁ ବେମାରି ହୁଏ ଜାଣନ୍ତୁ ? ମହମବତୀ ଧୂଆଁରୁ କେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ ଜାଣନ୍ତୁ :- ମହମବତୀ ...