EnewsOdia.Com

Tag : china wanted to choose next dalailama

ରାଜନୀତି

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦଲାଇ ଲାମା ଚୟନ ନେଇ ଚୀନର ଦାବି

Ratnamani Maharana
ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଚୀନ ନିଜ କତୃତ୍ଵ ଜାହିର କରିବାକୁ ବସିଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦଳାଇ ଲାମା ଚୟନରେ କେବଳ ଚୀନ ହିଁ ହସ୍ତ କ୍ଷେପ କରିବା ନେଇ ଚୀନ...