Tag : Chocolate theropy

LIFESTYLE

ବିିବାହ ଦିନରେ ତ୍ୱଚାକୁ ସୁନ୍ଦର ଓ କୋମଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଛନ୍ତି କି ? ତେବେ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ

ENO Beuro
ସୁନ୍ଦର ଓ କୋମଳ ତ୍ଵଚା ପାଇଁ କିଛି ଟିପ୍ସ ବିବାହ ଦିନ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବାପାଇଁ ଝିଅମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି । ଅନେକ ବ୍ଲିଚ ଓ ଥେରାପିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣେଇଥାନ୍ତି ।