Tag : clarification

News

ଜିଏସଟି ରିଫଣ୍ଡ ଜାରି କରିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ

ENO Beuro
ରପ୍ତାନୀ ବାବଦରେ ଜିଏସଟି ରିଫଣ୍ଡ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ନେଇ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କେତେକ ଅସତ୍ୟ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିବା ଏସବୁ ତଥ୍ୟ ଅତିରଞ୍ଜିତ ଏବଂ