Loading...

ବିଶ୍ବକପ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦିନିକିଆ ମ୍ଯାଚ

ବିଶ୍ବକପ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦିନିକିଆ ମ୍ଯାଚ

ବିଶ୍ବକପ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଦିନ ସାଢେ ଗୋଟାଏରେ ମୋହାଲିରେ ହେବ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ଟକ୍କର ।