Tag : crocodile tracking

News

ରେଡିଓକଲାରରେ କୁମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ଟ୍ରାକିଂ କରିବ ବନ ବିଭାଗ

Ratnamani Moharana
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ କୁମ୍ଭୀର ଟ୍ରାକିଂ  କରିବ।  ଜନ୍ତୁ-ମଣିଷ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗର ନୂଆ ଯୋଜନା।  ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ଦେହରେ ଲଗାଯିବ ଆଣ୍ଟିନା। ଏନେଇ