Loading...

ଝୁଲା ପୋଲ ମରାମତି ସହ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଧବଳେଶ୍ବର ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ

ଝୁଲା ପୋଲ ମରାମତି ସହ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଧବଳେଶ୍ବର ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ

ବଡଓଷା ଠାରୁ ଝୁଲାପୋଲ ମରାମତି ଆଳରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଥିବାବେଳେ ତୁରନ୍ତ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ସହ ପୂଜକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ପୂଜକମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ।