Tag : Disadvantages of cooler

LIFESTYLE

ଗରମ ଦିନେ କୁଲର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି ? ତେବେ କିଛି ବିଶେଷ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ

ENO Beuro
ଗରମ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଗଲାଣି । ବିନା କୁଲର ଓ ପଙ୍ଖାରେ ଆମେ ରହି ପାରିବା ନାହିଁ ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି । ଆମକୁ ଲାଗେ ଗରମରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୁଲର ଓ