Tag : do yoga to control your mind

LIFESTYLE

ମନକୁ ସ୍ଥିର ତଥା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଉପାୟ

ENO Beuro
ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହିବା ଏକ ପ୍ରକାର ବଦଭ୍ୟାସ । ବେଳେବେଳ ପରିସ୍ଥିିତି ଚାପରେ ପଡି ମଧ୍ୟ ଲୋକାମାନେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଲୋକେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ।