EnewsOdia.Com

Tag : electricity bill in instalment formula

ନ୍ୟୁଜ୍

ଏବେ ଉପଭୋକ୍ତା କିସ୍ତିରେ ଦେବେ ବିଜୁଳି ବିଲ

Ratnamani Maharana
ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ବିଜୁଳି ବିଲ ଦେଇନଥିବା ବିଜୁଳି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି | ଏହି ନୂଆ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜୁଳି ଉପଭୋକ୍ତା କିସ୍ତି ବା ଇନଷ୍ଟାଲମେଂଟ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟୁତ...