Tag : fake mineral water

News

ଷ୍ଟେସନରେ ପାଣି ବୋତଲ କିଣୁଛନ୍ତି କି! ସାବଧାନ

Ratnamani Moharana
ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା ବେଳେ ପାଣି ବୋତଲ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ।  ପାଖରେ ଥିବା ପାଣି ସରିଗଲେ ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ବାହାରେ ମିଳୁଥିବା ବୋତଲ ପାଣି ଉପରେ। ତେବେ ଏହି ବୋତଲ