Loading...

ପୁରୀ ସମ୍ରାଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପରେ ଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ୱାନ୍ –ଏ ଟ୍ରାକରେ ନିଆଁ

ପୁରୀ ସମ୍ରାଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପରେ ଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ୱାନ୍ –ଏ ଟ୍ରାକରେ ନିଆଁ

ପୁରୀ ସମ୍ରାଟ କମ୍ପ୍ଲେସରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବାବେଳେ ଦୀର୍ଘ ତିନିଦିନର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ନିଆଁ ଲିଭେଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ଅଗ୍ନିସମ ବାହିନୀ। ଏସବୁ ଭିତରେ ପୁରୀ ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ୱାନ୍ –ଏ ଟ୍ରାକରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।