Loading...

ଆଜି ଡିମ୍ପଲଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା

ଆଜି ଡିମ୍ପଲଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା

ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡୁଥିଲେ ବି ବିବାଦ ତୁଟିବା ବଦଳରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ସାହି ଦାଣ୍ଡରୁ ଆସି ସୁମିତଙ୍କ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ଡିମ୍ପଲ ବସିଛନ୍ତି ଧାରଣାରେ ।