Tag : gsat29

News

ଜିସାଟ୍-୨୯ ଉପଗ୍ରହର ସଫଳ ପ୍ରେରଣ

ENO Beuro
ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି କରିବ , କାଶ୍ମୀରରେ ଯୋଗାଯୋଗ ସୁଧାରିବ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣାକାରୀ ସଂସ୍ଥା(ଇସ୍ରୋ)ବୁଧୁବାର ଆଉ ଏକ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ହାସଲ କରିଛି। ଇସ୍ରୋ ଆଜି ଦେଶର ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ ଜିସାଟ୍-୨୯କୁ ସଫଳତାର ସହ