Tag : hand wash is essential for everybody

LIFESTYLE

” ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାତ ଧୋଇବା ନିହାତୀ ଆବଶ୍ୟକ ” ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ

ENO Beuro
ଆମ ଆଗରେ ଯଦି କୌଣସି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ରଖାଯାଇଥାଏ ତେବେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ହାତ ନଧୋଇ ଏହାକୁ ଖାଇବାଲାଗି ହାତ ବଢାଇ ଦେଇଥାଉ । ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଭାବିଥାଉ ଯେ ଆମେ