Tag : Health and Skin

LIFESTYLE

ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଁଳା କେତେ ଉପକାରୀ ଜାଣନ୍ତୁ ?

ENO Beuro
ଅଁଳା ଶରୀର ପାଇଁ ବେଶ ଲାଭଦାୟକ । ବିଶେଷ କରି ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଁଳା ଉପକାରୀ ବୋଲି ଆୟୁର୍ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ଅଁଳାକୁ ଶୁଖାଇ ଓ କଞ୍ଚା ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।