• Home
  • how to get rid from depression
LIFESTYLE

ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ/ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି କି?ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ!

Krishna Kumar Manoj
ଆଜିର ଯୁବପିଢି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ରହି ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି। ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କାରଣ ସେମାନେ ଉଦ୍ଭୟ ଘର ଏବଂ ବାହାର କଥା

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More