Tag : How to make watermelon pizza

Recipes & Food

ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ତରଭୁଜ ପିଜ୍ଜା

ENO Beuro
ଖରାଦିନ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଲେକେ ସ୍ପାଇସି ଫୁଡ ଛାଡି ଥଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି । ଯଦି କିଛି ଥଣ୍ଡା ଖାଇବା ପାଇଁ ମନ ହେଉଥାଏ ତେବେ ତରଭୁଜ ପିଜ୍ଜା ଖାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ।