Tag Archives: how to remove wart in body

Archives

  • ଶରୀରରୁ ଭାତୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ!

    ଭାତୁଡ଼ି ପାଇଁ କେତେକ ଲୋକ ପରିଶାନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଭାତୁଡ଼ି ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବେ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ କେତେକ ଲୋକ ଅଧିକ ସମୟରେ ଖରାରେ ରହିବା କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଭାତୁଡ଼ି ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ନିମ୍ନରେ ଲେଖା ଥିବା କଥା ଉପରେ- ପିଆଜରେ ଏମିତି  ଗୁଣ ରହିଛି ଯାହା ଭାତୁଡ଼ିକୁ ଦୂରେଇବା ଲାଗି ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ...