Loading...

ଆଜି ୪୩ ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଇମ୍ରାନ ହାସମୀ

ଆଜି ୪୩ ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଇମ୍ରାନ ହାସମୀ

ବଲିଉଡରେ କିସିଂ ହିରୋ ଭାବେ ନାଁ କରିଥିଲେ ଇମ୍ରାନ ହାସମୀ। ଇମ୍ରାନ ଆଜି ୪୩ ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଇମ୍ରାନ ଅଭିନୟ ଜଗତରେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିଅର ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି।