Loading...

ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍  ଭାରତର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନ

ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭାରତର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନ

ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତ । ବିଜୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନ । ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ସ୍ପେନକୁ ୨-୦ ଗୋଲରେ ମାତ୍ ଦେଇଛି ଭାରତ । ହୋମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆଜି ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ତଥା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପଅଧିନାୟକ ଅମିତ ରୋହିଦାସ ।