Loading...

ଜାଲିଆନାଓ୍ବାଲା ବାଗ ହତ୍ୟାକୁ ୧୦୩ ବର୍ଷ

ଜାଲିଆନାଓ୍ବାଲା ବାଗ ହତ୍ୟାକୁ ୧୦୩ ବର୍ଷ

୧୯୧୯ ଏପ୍ରିଲ ୧୩ ଆଜିର ଦିନ । ୧୦୩ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାରତ ମାଟିରେ ଜାଲିଆନାଓ୍ବାଲା ବାଗରେ ଇଂରେଜ ଚରିଥିଲେ ଗଣହତ୍ୟା । ୧୦ ମିନିଟରେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଶୋଇ ଯାଇଥିଲେ ୩୭୯ ଜଣ ଭାରତୀୟ ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ।