Tag : jee main form apply date released

News

ଜେଇଇ ମେନ-୨ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ 

ENO Beuro
୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ଆବେଦନ ଶେଷ ଏପ୍ରିଲ ୭ରୁ ୨୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜେଇଇ ମେନର ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜେଇଇ ମେନ ପରୀକ୍ଷା ଜାନୁଆରୀ ୮ରୁ ଆରମ୍ଭ