Loading...

ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହ ନିର୍ବନ୍ଧ କଲେ ‘କଲ୍ ହୋ ନା ହୋ’ର ଜିୟା

ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହ ନିର୍ବନ୍ଧ କଲେ ‘କଲ୍ ହୋ ନା ହୋ’ର ଜିୟା

୯୦ଦଶକର ସୋ’ ‘କରିସ୍ମା କା କରିସ୍ମା’ ସେ ସମୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ସୋ’ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହର ସହ ଦେଖୁଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୋ’ ଦେଖିଥିବେ, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ସୁନ୍ଦର ଛୋଟ ଝିଅକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯିଏ ‘କରିସ୍ମା କା କରିସ୍ମା’ରେ କରିସ୍ମା ଚରିତ୍ରରେ ନଜର ଆସୁଥିଲେ।