Tag : Katrina Kaif statue at Madame Tussauds museum

Entertainment

ନ୍ୟୁୟର୍କର ମ୍ୟାଡମ ତୁସାଦ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫଙ୍କ ମହମ ମୂର୍ତ୍ତି

ENO Beuro
ମ୍ୟାଡମ ତୁସାଦ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ନ୍ୟୁୟର୍କର ମ୍ୟାଡମ ତୁସାଦ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫଙ୍କ ମହମ ମୂର୍ତ୍ତି । ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମର ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ପେଜରେ କ୍ୟାଟ୍ରିନାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସେୟାର