Tag Archives: Lassi good for health

Archives

  • ପ୍ରତିଦିନ ଲସି ପିଇଲେ ଆମ ଶରୀରରକୁ କ’ଣ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ଜାଣନ୍ତୁ

    ଲସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଲାଭଦାୟକ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଚା’ କିମ୍ବା  କଫି ପିଇଥାଉ । କେବେ କେବେ ଆମେ ସର୍ବତ ପିଇଥାଉ । କେହି କେହି ଦହି ସର୍ବତ ପିଇ ଥାଆନ୍ତି ତ କେହି କେହି ଲେମ୍ବୁ ସର୍ବତ ପିଇ ଥାଆନ୍ତି ।  କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଲସି ସର୍ବତ କେହି ପିଇ ନ ଥାଆନ୍ତି ।  କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଲସି ପିଇଲେ, ତାହା ଆମର କି ଉପକାର କରିଥାଏ, ସେହି କଥା ଜାଣିଲେ, ଆପଣ ବି ଲସି ...