ସୁସମାଙ୍କ ବିମାନ ୧୪ ମିନିଟ୍ ଗାଏବ !

ENO Beuro
ମରିସସ ଯିବା ବାଟରେ ରାଡର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ହଠାତ୍‌ ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲା ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜଙ୍କ ବିମାନ । ଭିଭିଆଇପି ବିମାନ ମେଘଦୂତରୁ ସଂପର୍କ ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଯିବାରୁ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More