Tag Archives: Mosquitoes bite man

Archives

  • ଏବେ ମଣିଷକୁ ମଶା କାମୁଡିଲେ ମରିବେ ମଶା

    ମଣିଷକୁ କାମୁଡିଲେ ମରିବେ ମଶା ଆମେରିକା ଓ କେନିୟାର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଉପାୟ ବାହାର କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଔଷଧର ଓଭରଡ଼ୋଜ ଦିଆଯାଇ ଏପରି କରାଯାଇ ପାରିବ । ଏପରି ଔଷଧ ସେବନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଦି ମଶା ମାନେ ...