କଳା ଶିଶୁକୁ ଗୋରା କରିବା ପାଇଁ ପଥରରେ ରଗଡିଲା ମା’

ENO Beuro
ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଢ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୋଷ୍ୟ ରୁପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଭୋପାଳଠାରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ । ଏଠାରେ ଏକ ମା’ ନିଜ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More