Loading...

ଦିଲ୍ଲୀ ପଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଅଡ୍‌-ଇଭିନ୍‌ ଲାଗୁକରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲେ ସରକାର

ଦିଲ୍ଲୀ ପଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଅଡ୍‌-ଇଭିନ୍‌ ଲାଗୁକରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲେ ସରକାର

କୃତିମ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତାରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସୁଧାର ଆସିଛି।ଦିଲ୍ଲ-ଏନସିଆରରେ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଏକ୍ୟୁଆଇ ଆଗ ଅପେକ୍ଷ କମିଛି।