Tag : odia athlete wins iron man title in switzerland

SPORTS

‘ଆଇରନ୍‌ ମ୍ୟାନ୍‌’ ଟାଇଟଲ୍‌ ଜିତିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ

Ratnamani Moharana
ଆଇରନ୍‌ମ୍ୟାନ୍‌’ ଏକ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଶୋ’ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଜୁରିଚ୍‌ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ‘ଆଇରନ୍‌ ମ୍ୟାନ୍‌ ଟାଇଟଲ୍‌’ ଜିତିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଅଭିଷେକ ପଟ୍ଟଯୋଷୀ।