Tag : Odia success producer Ramesh Barik

Entertainment

ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଯୋଜକ ରମେଶ ବାରିକଙ୍କ ସଫଳ ଯାତ୍ରା

ENO Beuro
ସଫଳ ପ୍ରଯୋଜକ ରମେଶ ବାରିକ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ସୁନାମଧନ୍ୟ ପ୍ରଯୋଜକ ରମେଶ ବାରିକ । ଓଡିଆ ସିନେମା ଜଗତରେ ଜଣେ ପରିଚିତ ଚେହେରା । ସେ ଓଡିଆ ସିନେମାରେ ଜଣେ ସଫଳ ପ୍ରଯୋଜକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ବେଶ