Loading...

ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ମ ସମସ୍ୟାରୁ ଛୁଟ୍ କାରା ଦେଇଥାଏ କମଳା ଚୋପା

ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ମ ସମସ୍ୟାରୁ ଛୁଟ୍ କାରା ଦେଇଥାଏ କମଳା ଚୋପା

ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ତ୍ୱଚାରେ ଚମକ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିୟୁଟି ପ୍ରଡକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ଏହି ବିୟୁଟି ପ୍ରଡକ୍ସରେ ଅନେକ କେମିକାଲ୍ସ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ ।