Tag : period tips

LIFESTYLE

ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଭୁଲରେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି କାମ

Ratnamani Moharana
ଆଜିକାଲିର ଜୀବନରେ ମଣିଷ ବହୁ ଶାରୀରିକ ଅସ୍ଥୁତତା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଛି। ୟା ମଧ୍ୟରେ ବେଶି ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଇ ଗତି କରନ୍ତି ମହିଳା। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମାସରେ ଗତି କରୁଥିବା ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ  ସେମାନଙ୍କୁ କରିଦିଏ