Loading...

ଆକାଶରେ ଆଜି ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ: ଦେଖାଯିବ ‘ଫୁଲ ପିଙ୍କ୍‌ ମୁନ୍‌’ ବା ଗୋଲାପି ଜହ୍ନ

ଆକାଶରେ ଆଜି ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ: ଦେଖାଯିବ ‘ଫୁଲ ପିଙ୍କ୍‌ ମୁନ୍‌’ ବା ଗୋଲାପି ଜହ୍ନ

ଆଜି ଦେଖାଯିବ ଗୋଲାପି ଜହ୍ନ । ଆକାଶରେ ଆଜି ଅଦ୍ଭୂତପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯିବ । ଆଜି ‘ଫୁଲ ପିଙ୍କ୍‌ ମୁନ୍‌’ ବା ‘ଏପ୍ରିଲ୍‌ ଫୁଲ୍‌ ମୁନ୍‌’ ଦେଖାଯିବ । ସାରା ସପ୍ତାହ ଆକାଶରେ ଦେଖାଯିବ ଗୋଲାପି ଜହ୍ନ ।