Tag : potato juice is good for health

LIFESTYLE

ନିୟମିତ ଭାବେ ଆଳୁରସ ପିଇବା ଦ୍ଵାରା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଅନେକ ସମସ୍ୟା! ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ

ENO Beuro
ଆଳୁ ବିନା ତରକାରୀର ସ୍ୱାଦ ଟିକିଏ ଅଲଗା ଲାଗିଥାଏ। କେବଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ଆଳୁ ଭିତରେ ଭରି ରହିଥିବା ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଚକିତ ହେବେ। ଆଳୁ ଭିତରେ ପୋଷକ