Loading...

କୁହୁଳୁଛି ACF ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା, ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ, DFO ଏବଂ ରୋଷେୟାଙ୍କୁ ସମନ୍ ଜାରି କଲେ କୋର୍ଟ

କୁହୁଳୁଛି ACF ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା, ପତ୍ନୀ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ, DFO ଏବଂ ରୋଷେୟାଙ୍କୁ ସମନ୍ ଜାରି କଲେ କୋର୍ଟ

କୁହୁଳୁଛି ACF ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏସିଏଫ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଟ୍ଵିଷ୍ଟ।