Tag : protect from enemy

ASTRO

ଶତ୍ରୁଦମନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଅନୁସାରେ କରନ୍ତୁ ଉପାୟ ଓ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ

ENO Beuro
ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ମିତ୍ର ସହିତ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି । କେତେଥର ଆମେ କିଛି ଏମିତି କାମ କରିଯାଉ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାନ୍ତି । ଆମେ କିଛି ଏମିତି ଉପାୟ ବତେଇବୁ