Tag Archives: punjab beats rajsthan royals by 6 wickets

Archives

  • ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ ୬ ୱିକେଟରେ ହରାଇଲା କିଙ୍ଗ୍‌ସ ଏକାଦଶ ପଞ୍ଜାବ!

    ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପଞ୍ଜାବ ଆଇପିଏଲ୍‌-୧୧ର ୩୮ତମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି କିଙ୍ଗ୍‌ସ ଏକାଦଶ ପଞ୍ଜାବ। ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍‌ସକୁ ୬ ୱିକେଟରେ ପଞ୍ଜାବ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଜୋସ୍‌ ବଟ୍‌ଲରଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଜିବ୍‌ ଉର୍‌ ରେହ୍‌ମାନ ୩ଟି ୱିକେଟ ନେବାରୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂକରି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍‌ସ ୯ ୱିକେଟ ହରାଇ ୧୫୨ ରନ୍‌ କରି ...