Tag : Raid film released

Entertainment

ଫିଲ୍ମ ଫ୍ରାଇଡେରେ ରିଲିଜ ହେଲା ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ‘ରେଡ୍‌’

ENO Beuro
ଅଜୟ ଏବଂ ଇଲିଆନାଙ୍କ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଓ ରୋମାନ୍ସ ଫିଲ୍ମର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଦର୍ଶକ ଫିଲ୍ମ ଫ୍ରାଇଡେ’ରେ ଏଥର ରିଲିଜ୍‌ ହେଲା ଅଜୟ ଦେବଗନ୍‌ଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ‘ରେଡ୍‌’ । ‘ପିଙ୍କ୍‌’ ଏବଂ