Loading...

ଆପତ୍ତିଜନକ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇ ଅଡୁଆରେ ଯୋଗଗୁରୁ ରାମଦେବ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମହିଳା କମିଶନର ନୋଟିସ

ଆପତ୍ତିଜନକ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇ ଅଡୁଆରେ ଯୋଗଗୁରୁ ରାମଦେବ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମହିଳା କମିଶନର ନୋଟିସ

ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇ ଅଡୁଆରେ ଯୋଗଗୁରୁ ରାମଦେବ (Baba Ramdev controversial statement on women) । ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଥାନେରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଆପତ୍ତିଜନକ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଥିଲେ ରାମଦେବ ।