Loading...

ବିଏଏଫର ନୂଆ ଡିଜି ହେଲେ ରଶ୍ମି ଶୁକ୍ଳା

ବିଏଏଫର ନୂଆ ଡିଜି ହେଲେ ରଶ୍ମି ଶୁକ୍ଳା

ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ରଶ୍ମି ଶୁକ୍ଳା ହେଲେ ସୀମା ସଶସ୍ତ୍ର ବଳ ବା ବିଏଏଫର ନୂଆ ଡିଜି। ୧୯୮୮ ବ୍ୟାଚର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ୟାଡରର ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ଶୁକ୍ଳା।