EnewsOdia.Com

Tag : Recipe of dhania dam aalu

ରୋଷେଇ

ଆଜି ଏହି ଉପାୟରେ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ‘ଧନିଆ ଦମ ଆଳୁ’

Ratnamani Maharana
ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ଘରେ ଆଳୁଦମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଇଥିବେ କିନ୍ତୁ କେବେ ଧନିଆ ଗ୍ରେଭିରେ ଆଳୁ ଦମ କରି ଖାଇଛନ୍ତି କି ? ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛୁ ଏହି...