Tag : robert vadra grilled by ed for third time

News

ତୃତୀୟଥର ଇଡିରେ ହାଜର ହେଲେ ରବର୍ଟ ଭଦ୍ରା

ENO Beuro
ରବର୍ଟ ଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଇଡିର ମାରାଥନ୍‌ ଜେରା ଜାରି । ତୃତୀୟ ଥର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ ଜେରା ପାଇଁ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି ଭଦ୍ରା। ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ଭଦ୍ରା ପ୍ରାୟ ୧୦:୪୫ ମିନିଟ୍‌ରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦେଶାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ