Loading...

ଋଷର ସେନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ କଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖାଇଲା ୟୁକ୍ରେନ୍

ଋଷର ସେନାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ କଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖାଇଲା ୟୁକ୍ରେନ୍

ଋଷର ସେନା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନର ୧୩ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ କଡା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ୟୁକ୍ରେନ୍ । ୟୁକ୍ରେନ୍ କହିଛି, ଋଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି ।