Tag : Sambit

Movie News

ସମ୍ବିତଙ୍କ ସହିତ ଅଙ୍କିତା ଆସୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଓଡିଆ ଛବି “ମନ ଖାଲି ତତେ ଚାହେଁ”

ENO Beuro
ସିନେମା ପ୍ରେମୀମାନେ ଓଡିଆ ର ବେଶ ଜଣାଶୁଣା ନାୟକ ସମ୍ବିତଙ୍କ ସହିତ ଅଙ୍କିତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ସିନେମା “ମନ ଖାଲି ତତେ ଚାହେଁ” ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ।   ନିମାଇଁ